Update: Carnaval 2022!

Beste Venekloeten,

Op de Elfde van de Elfde zijn Prins Melvin en Jeugdprins David samen met de adjudanten Yorick en Steven geïnstalleerd als de nieuwe Hoogheden der Venekloeten. Samen met hun Raden van Elf staan ze klaar voor het nieuwe carnavalsseizoen. Het zal helaas weer een ander seizoen worden dan dat we gewend zijn.

Daarom willen we alle leden graag op de hoogte brengen over de laatste ontwikkelingen rond Carnaval 2022!

Gezien de huidige ontwikkelingen rond corona hebben we moeten besluiten om het Nieuwjaarsontbijt niet door te laten gaan.

Het Prinsenbal (5 februari) en het Carnaval (25 februari t/m 1 maart) blijven wel op de agenda staan.

Daaraan stellen we de volgende voorwaarden: geen anderhalve meter en een sluitingstijd vanaf 00:00 uur.

Indien het niet mogelijk is om het Prinsenbal te vieren dan zullen we het Prinsenbal schrappen. Nu niet direct schrikken… want voor Carnaval 2022 hebben we al enkele alternatieve datums achter de hand!

We wachten nog op wat het zuiden gaat doen m.b.t. het carnaval. Indien mogelijk sluiten we ons bij het zuiden aan om zo één groot carnavalsfeest te maken. Indien dit niet mogelijk is dan hebben wij zelf een alternatieve datum.

Het zal dus wel gek moet lopen indien we dit jaar geen carnaval gaan vieren! We roepen alle bouwgroepen en optocht liefhebbers op om alvast voorbereidingen te treffen voor de Avereester Optocht!

Met carnavaleske groet,
Namens het bestuur der Venekloeten,

Kees van Dijk

PS: Oliebollen zijn nog steeds te bestellen! Voor € 7,50 worden de Oliebollen van Oegema bij je thuis gebracht. Gewoon even antwoorden op dit e-mailtje met hoeveel zakken je wilt (met / zonder krenten) plus je adres en we staan oudjaarsdag bij je op de stoep!