Carnaval 2020-2021: Ledenbrief

Beste Venekloet(en),

Namens het bestuur der Venekloeten wil ik u graag bijpraten over Carnaval 2020 – 2021. Het zal namelijk
voor iedere Venekloet een bijzonder raar carnavalsjaar worden.

Door de corona zijn wij genoodzaakt om alle activiteiten die normaal gesproken zo vanzelfsprekend zijn af te
lassen. Dit jaar geen 11e van de 11e, een prachtige optocht en een bomvolle Hofresidentie tijdens de vier
dolle dagen. Voor het eerst sinds de oprichting in 1975 zullen de Venekloeten ook geen nieuwe Hoogheden
verwelkomen op de 11e van de 11e.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind september hadden we allen nog de hoop om tijdens de 11e
van de 11e de jaarlijkse Patskloetshow te organiseren. In overleg met de Hofresidentie kon dit volgens de
richtlijnen gebeuren. Helaas zijn inmiddels de regels weer verscherpt en is dit niet meer mogelijk.

Toch willen wij ons blijven inzetten om activiteiten rond de carnaval te organiseren. Natuurlijk op een veilige
en verantwoordelijke manier volledig volgens de RIVM richtlijnen. We zullen bij het samenstellen van het
programma zo goed mogelijk denken aan alle leden binnen de vereniging.

We zijn natuurlijk ook niet naïef. Op dit moment lijkt het carnaval verder weg dan ooit. Met de huidige
richtlijnen is het gewoonweg niet mogelijk om activiteiten te organiseren. De regels en richtlijnen zullen eerst
versoepelt moeten worden.

Ook moet ik u alvast mededelen dat, wanneer er weer activiteiten mogelijk zijn, we helaas niet alle leden
tevreden kunnen maken. Er zullen leden ‘buiten de boot’ vallen. Dit kan bijvoorbeeld omdat we een
maximaal aantal bezoekers moeten hanteren of omdat de activiteiten niet aansluiten bij de persoonlijke
wensen.

Er zijn vanuit de leden al vele leuke ideeën geopperd om een corona-proof carnaval te vieren. Op dit
moment is het bestuur samen met de commissies en in samenspraak met de Hofresidentie druk bezig met
het inventariseren wat er eventueel mogelijk is bij een versoepeling van de huidige regels.

We zijn als carnavalsverenging een goed geoliede feestmachine. Zodra er weer meer mogelijk is dan zullen
wij er alles aan doen om ons zo snel mogelijk aan te passen. Maar we zullen er allen rekening mee moeten
houden dat we dit jaar alleen een polonaise in onze woonkamer kunnen lopen.

Mocht u zelf ideeën voor onze vereniging hebben in dit bijzondere jaar dan kunt u mij e-mailen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Kees van Dijk

voorzitter@venekloeten.nl