Jublieumreceptie: De Venekloeten zijn 44 jaar fris!

Carnavalsvereniging De Venekloeten vierde zaterdagmiddag het 44-jarig bestaan met een druk bezochte receptie en tentoonstelling in hofresidentie De Baron. Bij die gelegenheid loste spreekstalmeester Erik van Dijk de vraag op of De Venekloeten danwel 44 jaar oud of 44 jaar jong zijn? Naar zijn mening is het duidelijk, de carnavalsvereniging is 44 jaar fris.

‘En als je fris bent, dan kun je blijven bestaan en er nog rustig 44 jaar achteraan knopen,’ aldus Van Dijk.

Hij en zijn zoon Jan begeleidden de honderden bezoekers met kwinkslagen door een druk programma met muziek van De Bruggebloazers, een dansoptreden van de jongste dansmariekes, maar onder meer ook de presentatie in vol ornaat van alle nog levende oud-vorsten van De Venekloeten. Een prachtig gezicht met stuk voor stuk kleurrijke mensen, waarbij wel opviel dat de kostuums in de loop der jaren steeds kleurrijker zijn geworden tot en met de felroze uitdossing van de huidige Prins Kees I. Hij prees onder andere de vele vrijwilligers die eraan bijgedragen hebben dat het jubileum groots gevierd kan worden. Een viering, die zaterdagavond wordt voortgezet met een groot feest en zondag wordt afgesloten met het eerste dansmariekeconcours.

Bron: Dedemsvaarste Courant

Foto’s.